cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

Bất động sản ở Cac Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - Dubai - Dubai

Bán kính:
Top Locations
Chọn vị trí
Quốc gia
Tỉnh
thành phố / làng
Bán kính
Loại bất động sản
Giá
Giá (USD)
Tất cả bộ lọc
Diện tích
Bất kỳ
Diện tích
Tầng
Bất kỳ
Tầng
Số tầng
Bất kỳ
Số tầng
Số phòng
Bất kỳ
Số phòng
Tống số phòng ngủ
Bất kỳ
Tống số phòng ngủ
Tổng số phòng tắm
Bất kỳ
Tổng số phòng tắm
Đề xuất từ
Xây dựng
Đối mặt
Mục đích tài sản
Xem thử
Quyền sở hữu
Nội thất
Phòng / Phòng ngủ
Đặc trưng bất động sản
Mức độ hoàn thành
Bãi để xe
Mục đích của bất động sản
hình thức thanh toán
Đặc điểm khu vực
Hệ thống sưởi
Sàn
Tìm kiếm
25.204850000000000 55.270782000000000 15 Căn hộ $ 105 675 4282042
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 105 675
2 856 $/m2
37 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.099539000000000 55.160828000000000 15 Căn hộ $ 365 365 4073372
Căn hộ
 • Bán
$ 365 365
5 373 $/m2
68 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.253176000000000 55.365673000000000 15 Căn hộ $ 1 462 212 3980531
Căn hộ
 • Bán
$ 1 462 212
8 169 $/m2
179 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.194748340000000 55.278223470000000 13 Căn hộ $ 833 819 5011274
Căn hộ
 • Bán
$ 833 819
7 941 $/m2
105 m2
140 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cốt truyện xây dựng
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+359 2 425 6889
25.098681240000000 55.140759930000000 13 Căn hộ $ 387 849 5011271
Căn hộ
 • Bán
$ 387 849
5 621 $/m2
69 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+359 2 425 6889
25.072680000000000 55.142800000000000 15 Căn hộ $ 211 207 4448835
Căn hộ
 • Bán
$ 211 207
4 800 $/m2
44 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: 25 ngày trước
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.204850000000000 55.270782000000000 15 Căn hộ $ 394 010 5052461
Căn hộ
 • Bán
$ 394 010
5 898 $/m2
66 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
24.968664000000000 55.167793000000000 15 Căn hộ $ 459 063 4995917
Căn hộ
 • Bán
$ 459 063
6 289 $/m2
73 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.204850000000000 55.270782000000000 15 Căn hộ $ 517 132 4448825
Căn hộ
 • Bán
$ 517 132
6 231 $/m2
83 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.204850000000000 55.270782000000000 15 Căn hộ $ 412 806 4448823
Căn hộ
 • Bán
$ 412 806
5 897 $/m2
70 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.204850000000000 55.270782000000000 15 Căn hộ $ 415 954 4448826
Căn hộ
 • Bán
$ 415 954
5 546 $/m2
75 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.204850000000000 55.270782000000000 15 Căn hộ $ 525 858 4825079
Căn hộ
 • Bán
$ 525 858
5 909 $/m2
89 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.204850000000000 55.270782000000000 15 Căn hộ $ 384 476 4448824
Căn hộ
 • Bán
$ 384 476
6 201 $/m2
62 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
25.204850000000000 55.270782000000000 15 Căn hộ $ 2 698 080 4680149
Căn hộ
 • Bán
$ 2 698 080
13 097 $/m2
206 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
24.968664000000000 55.167793000000000 15 Căn hộ $ 525 001 4448831
Căn hộ
 • Bán
$ 525 001
8 468 $/m2
62 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
0 0 Căn hộ $ 545 237 4448851
Căn hộ
 • Bán
$ 545 237
6 569 $/m2
83 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
0 0 Nhà $ 1 158 894 5079178
Nhà
 • Bán
$ 1 158 894
3 369 $/m2
344 m2
259 m2
Giá
Diện tích ở
Cốt truyện xây dựng
Cập nhật mới nhất: 23 ngày trước
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
0 0 Căn hộ $ 393 200 5072689
Căn hộ
 • Bán
$ 393 200
5 713 $/m2
68 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: 23 ngày trước
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
0 0 Căn hộ $ 264 187 4456872
Căn hộ
 • Bán
$ 264 187
5 937 $/m2
44 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at
0 0 Căn hộ $ 406 960 4911327
Căn hộ
 • Bán
$ 406 960
4 903 $/m2
83 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
người liên hệ
+43664303 4064 - +43 664 428 0270
irina.buzak@immotrading.at

Hiển thị

kết quả mỗi trang

Quảng cáo ở đây