cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

DomaZa bất động sản

Bán kính:
Top Locations
Chọn vị trí
Quốc gia
Tỉnh
Bán kính
Loại bất động sản
Giá
Giá (USD)
Tất cả bộ lọc
Diện tích
Bất kỳ
Tầng
Bất kỳ
Số tầng
Bất kỳ
Số phòng
Bất kỳ
Tống số phòng ngủ
Bất kỳ
Tổng số phòng tắm
Bất kỳ
Đề xuất từ
Xây dựng
Đối mặt
Mục đích tài sản
Xem thử
Quyền sở hữu
Nội thất
Phòng / Phòng ngủ
Đặc trưng bất động sản
Mức độ hoàn thành
Bãi để xe
Mục đích của bất động sản
hình thức thanh toán
Đặc điểm khu vực
Hệ thống sưởi
Sàn
Tìm kiếm
12.027161537129000 109.218292302810000 15 Căn hộ $ 60 574 3954259
Căn hộ
 • Bán
$ 60 574
1 731 $/m2
35 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.253102733669000 109.193723268230000 17 Căn hộ $ 53 551 3954262
Căn hộ
 • Bán
$ 53 551
1 673 $/m2
32 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 50 694 2813826
Căn hộ
 • Bán
$ 50 694
831 $/m2
61 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.244799613953000 109.194999694820000 17 Căn hộ $ 87 000 2552802
Căn hộ
 • Bán
$ 87 000
2 122 $/m2
41 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.269795884385472 109.201857580583240 18 Căn hộ $ 71 641 3949733
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 71 641
1 279 $/m2
56 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 108 000 2813829
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 108 000
2 118 $/m2
51 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 76 000 2472218
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 76 000
1 689 $/m2
45 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 75 000 2472217
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 75 000
1 667 $/m2
45 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 69 800 2472191
Căn hộ
 • Bán
$ 69 800
2 023 $/m2
34.5 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 107 000 2472222
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 107 000
2 277 $/m2
47 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.249464611708000 109.193884200770000 17 Căn hộ $ 75 000 3954266
Căn hộ
 • Bán
$ 75 000
1 786 $/m2
42 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 44 600 2552801
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 44 600
991 $/m2
45 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 60 000 2472223
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 60 000
938 $/m2
64 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
16.054406800000000 108.202166700000000 14 Nhà to xe / Bãi đỗ xe $ 470 4558958
Nhà to xe / Bãi đỗ xe
 • Bán
$ 470
3 $/m2
140 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 14 ngày trước
Chi tiết >>
Tin cá nhân
+84 0903013167
anhtuyetsp95@gmail.com
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 100 000 2813835
Căn hộ
 • Bán
$ 100 000
2 222 $/m2
45 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 57 000 2472224
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 57 000
891 $/m2
64 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541

Hiển thị

kết quả mỗi trang

Quảng cáo ở đây