cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

DomaZa bất động sản

Bán kính:
Top Locations
Chọn vị trí
Quốc gia
Tỉnh
Bán kính
Loại bất động sản
Giá
Giá (USD)
Tất cả bộ lọc
Diện tích
Bất kỳ
Diện tích
Tầng
Bất kỳ
Tầng
Số tầng
Bất kỳ
Số tầng
Số phòng
Bất kỳ
Số phòng
Tống số phòng ngủ
Bất kỳ
Tống số phòng ngủ
Tổng số phòng tắm
Bất kỳ
Tổng số phòng tắm
Đề xuất từ
Xây dựng
Đối mặt
Mục đích tài sản
Xem thử
Quyền sở hữu
Nội thất
Phòng / Phòng ngủ
Đặc trưng bất động sản
Mức độ hoàn thành
Bãi để xe
Mục đích của bất động sản
hình thức thanh toán
Đặc điểm khu vực
Hệ thống sưởi
Sàn
Tìm kiếm
12.244799613953000 109.194999694820000 17 Căn hộ $ 87 000 2552802
Căn hộ
 • Bán
$ 87 000
2 122 $/m2
41 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.238791100000000 109.196748800000000 12 Căn hộ $ 98 600 4615381
Căn hộ
 • Bán
$ 98 600
3 287 $/m2
30 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.238791100000000 109.196748800000020 14 Căn hộ $ 57 000 4615379
Căn hộ
 • Bán
$ 57 000
891 $/m2
64 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.238791100000000 109.196748800000000 12 Căn hộ $ 89 000 4615377
Căn hộ
 • Bán
$ 89 000
1 534 $/m2
58 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.269795884385472 109.201857580583240 18 Căn hộ $ 71 179 3949733
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 71 179
1 271 $/m2
56 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.238791100000000 109.196748800000020 13 Căn hộ $ 70 000 4615384
Căn hộ
 • Bán
$ 70 000
1 045 $/m2
67 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.238791100000000 109.196748800000000 14 Căn hộ $ 48 600 4615383
Căn hộ
 • Bán
$ 48 600
838 $/m2
58 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 108 000 2813829
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 108 000
2 118 $/m2
51 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 76 000 2472218
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 76 000
1 689 $/m2
45 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 75 000 2472217
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 75 000
1 667 $/m2
45 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
16.054406800000000 108.202166700000000 14 Nhà to xe / Bãi đỗ xe $ 470 4558958
Nhà to xe / Bãi đỗ xe
 • Bán
$ 470
3 $/m2
140 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tin cá nhân
+84 0903013167
anhtuyetsp95@gmail.com
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 69 800 2472191
Căn hộ
 • Bán
$ 69 800
2 023 $/m2
34.5 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.243357276926577 109.192108578404260 16 Căn hộ $ 85 000 4695001
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 85 000
Giá
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.238791100000000 109.196748800000020 13 Căn hộ 4615382
Căn hộ
 • Bán
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541
12.253102733669000 109.193723268230000 17 Căn hộ $ 75 000 3954262
Căn hộ
 • Bán
$ 75 000
2 344 $/m2
32 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 1658475541

Hiển thị

kết quả mỗi trang

Quảng cáo ở đây