cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

 

Contact us

Email: info@domaza.vn

Tel: +44 20 704 879 82

 

 

Xin vui lòng hãy điền thông tin để chúng tôi có thể lien lác được với bạn

 

International Department

 
   

 

Ainur Sadvakasova

Business Development Manager

Languages: english, russian, kazakh

 ainur@domaza.org

 +44 20 704 879 82

 +44 20 719 378 72

 +7 499 918 32 42

 ainur.domaza

 Ainur Sadvakassova

   

 

Yanina Yefimenko

Marketing Manager

Languages: english, russian, ukrainian

 yanina.yefymenko@domaza.org

 +44 20 719 349 07

 yanina.yefymenko

   

Our team

 
   

 

Viktoria Boneva

Managing Director

Languages: english, bulgarian

 viktoria@domaza.org

 domaza.bg

 Viktoria Boneva

   

Austria

 
   

 

Kremena Irinkova

Business Development

Languages: english, german

 irinkova@domaza.org

 +43 676 60 444 06

 domaza.at

   

Bulgaria

 
   

 

Stanislava Kiryakova

Regional Development Director - Bulgaria

Languages: english, bulgarian

 stanislava@domaza.org

 +359 877 737 790

 stanislava.domaza

 Stanislava Kiryakova

   

Greece, Cyprus

 

 

Maria Markova

Marketing Manager

Languages: english, greek, bulgarian, russian

 markova@domaza.org

 +43 676 7777 870

 support.domaza.gr

   

Spain

 
   

 

Beth Avila

Marketing Manager

Languages: english, spanish

 beth@domaza.org

 +34 91 060 18 74

 Betzy Domaza

 


For all questions related to advertising, please do not hesitate to contact us by the following email: info@domaza.vn
 

For all questions related to technical support, please contact us by mail: support@domaza.vn