cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

DomaZa bất động sản

Bán kính:
Top Locations
Chọn vị trí
Quốc gia
Tỉnh
Bán kính
Loại bất động sản
Giá
Giá (USD)
Tất cả bộ lọc
Diện tích
Bất kỳ
Diện tích
Tầng
Bất kỳ
Tầng
Số tầng
Bất kỳ
Số tầng
Số phòng
Bất kỳ
Số phòng
Tống số phòng ngủ
Bất kỳ
Tống số phòng ngủ
Tổng số phòng tắm
Bất kỳ
Tổng số phòng tắm
Đề xuất từ
Xây dựng
Đối mặt
Mục đích tài sản
Xem thử
Quyền sở hữu
Nội thất
Phòng / Phòng ngủ
Đặc trưng bất động sản
Mức độ hoàn thành
Bãi để xe
Mục đích của bất động sản
hình thức thanh toán
Đặc điểm khu vực
Hệ thống sưởi
Sàn
Tìm kiếm
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Villa $ 1 250 000 2813832
Villa
 • Bán
$ 1 250 000
3 571 $/m2
350 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
16.054406800000000 108.202166700000000 14 Nhà to xe / Bãi đỗ xe $ 470 4558958
Nhà to xe / Bãi đỗ xe
 • Bán
$ 470
3 $/m2
140 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tin cá nhân
+84 0903013167
anhtuyetsp95@gmail.com
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Đất xây dựng $ 75 000 2808770
Đất xây dựng
 • Bán
 • với dự án
$ 75 000
595 $/m2
126 m2
126 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cốt truyện xây dựng
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
16.054406800000000 108.202166700000000 14 Đất doanh nghiệp $ 35 000 3519017
Đất doanh nghiệp
 • Bán
$ 35 000
350 $/m2
100 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Người môi giới bất động sản tự do
nguyenphuman2525@gmail.com
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 100 000 2472231
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 100 000
1 064 $/m2
94 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 100 000 2472229
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 100 000
1 351 $/m2
74 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 77 000 2813805
Căn hộ
 • Bán
$ 77 000
1 127 $/m2
68.3 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 86 000 2472227
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 86 000
1 265 $/m2
68 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 94 000 2568272
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 94 000
1 382 $/m2
68 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
12.238791100000000 109.196748800000000 13 Căn hộ $ 60 000 4615384
Căn hộ
 • Bán
$ 60 000
896 $/m2
67 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 57 000 2472224
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 57 000
891 $/m2
64 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
0.000000000000000 0.000000000000000 0 Căn hộ $ 74 500 2472225
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 74 500
1 164 $/m2
64 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
12.238791100000000 109.196748800000000 14 Căn hộ $ 57 000 4615379
Căn hộ
 • Bán
$ 57 000
891 $/m2
64 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+84 374300563
12.238791100000000 109.196748800000000 14 Căn hộ $ 46 000 5159947
Căn hộ
 • Bán
$ 46 000
767 $/m2
60 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tin cá nhân
+84 0385503925

Hiển thị

kết quả mỗi trang

Quảng cáo ở đây