cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

Bất động sản ở Cac Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Bán kính:
Top Locations
Chọn vị trí
Quốc gia
Tỉnh
Bán kính
Loại bất động sản
Giá
Giá (USD)
Tất cả bộ lọc
Diện tích
Bất kỳ
Diện tích
Tầng
Bất kỳ
Tầng
Số tầng
Bất kỳ
Số tầng
Số phòng
Bất kỳ
Số phòng
Tống số phòng ngủ
Bất kỳ
Tống số phòng ngủ
Tổng số phòng tắm
Bất kỳ
Tổng số phòng tắm
Đề xuất từ
Xây dựng
Đối mặt
Mục đích tài sản
Xem thử
Quyền sở hữu
Nội thất
Phòng / Phòng ngủ
Đặc trưng bất động sản
Mức độ hoàn thành
Bãi để xe
Mục đích của bất động sản
hình thức thanh toán
Đặc điểm khu vực
Hệ thống sưởi
Sàn
Tìm kiếm
Villa
 • Thuê
$ 2 042
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 3 403 4919234
Căn hộ
 • Thuê
$ 3 403
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Villa $ 3 970 4919233
Villa
 • Thuê
$ 3 970
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 442 390 4919232
Căn hộ
 • Bán
$ 442 390
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 1 248 4919227
Căn hộ
 • Thuê
$ 1 248
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Khác $ 1 248 4919228
Khác
 • Thuê
$ 1 248
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Khác $ 1 361 4919225
Khác
 • Thuê
$ 1 361
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Căn hộ
 • Thuê
$ 1 815
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 1 928 4916855
Căn hộ
 • Thuê
$ 1 928
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 1 928 4916854
Căn hộ
 • Thuê
$ 1 928
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 2 382 4916853
Căn hộ
 • Thuê
$ 2 382
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 4 878 4916852
Căn hộ
 • Thuê
$ 4 878
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 6 466 4916851
Căn hộ
 • Thuê
$ 6 466
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Villa
 • Thuê
$ 7 033
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 8 508 4916849
Căn hộ
 • Thuê
$ 8 508
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Nhà
 • Bán
$ 299 464
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Nhà
 • Bán
$ 490 032
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Villa
 • Bán
$ 598 928
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Villa
 • Bán
$ 612 540
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Villa $ 952 840 4916844
Villa
 • Bán
$ 952 840
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006

Hiển thị

kết quả mỗi trang

Quảng cáo ở đây