cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

Bất động sản ở Cac Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Bán kính:
Top Locations
Chọn vị trí
Quốc gia
Tỉnh
Bán kính
Loại bất động sản
Giá
Giá (USD)
Tất cả bộ lọc
Diện tích
Bất kỳ
Diện tích
Tầng
Bất kỳ
Tầng
Số tầng
Bất kỳ
Số tầng
Số phòng
Bất kỳ
Số phòng
Tống số phòng ngủ
Bất kỳ
Tống số phòng ngủ
Tổng số phòng tắm
Bất kỳ
Tổng số phòng tắm
Đề xuất từ
Xây dựng
Đối mặt
Mục đích tài sản
Xem thử
Quyền sở hữu
Nội thất
Phòng / Phòng ngủ
Đặc trưng bất động sản
Mức độ hoàn thành
Bãi để xe
Mục đích của bất động sản
hình thức thanh toán
Đặc điểm khu vực
Hệ thống sưởi
Sàn
Tìm kiếm
0 0 Căn hộ $ 435 588 5127314
Căn hộ
 • Bán
$ 435 588
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Căn hộ
 • Thuê
$ 1 588
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 2 042 5127312
Căn hộ
 • Thuê
$ 2 042
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Căn hộ
 • Thuê
$ 2 609
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Căn hộ
 • Bán
$ 924 265
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 1 361 5125310
Căn hộ
 • Thuê
$ 1 361
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Căn hộ
 • Thuê
$ 7 940
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Căn hộ
 • Bán
$ 408 364
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
24.185565019688000 55.732845123857000 15 Villa $ 2 836 5123398
Villa
 • Thuê
$ 2 836
3 $/m2
929 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 4 ngày trước
Chi tiết >>
Căn hộ
 • Thuê
$ 2 155
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Căn hộ
 • Thuê
$ 2 042
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Căn hộ
 • Thuê
$ 2 155
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 2 722 5123108
Căn hộ
 • Thuê
$ 2 722
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 2 496 5123109
Căn hộ
 • Thuê
$ 2 496
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 2 836 5123107
Căn hộ
 • Thuê
$ 2 836
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Villa $ 2 949 5123106
Villa
 • Thuê
$ 2 949
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 3 176 5123105
Căn hộ
 • Thuê
$ 3 176
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 3 630 5123102
Căn hộ
 • Thuê
$ 3 630
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
0 0 Căn hộ $ 3 516 5123103
Căn hộ
 • Thuê
$ 3 516
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006
Căn hộ
 • Thuê
$ 3 857
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+971 4 423 2006

Hiển thị

kết quả mỗi trang

Quảng cáo ở đây