cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

Bất động sản ở Itālija

Bán kính:
Top Locations
Pisa 13 Sanremo 90 Toscana 87 Como 136 Roma 68 Hồ Maggiore 276 Alassio 41 Venezia 1 Firenze 1 Milano 51 Sardegna 19 Sicilia 390 Napoli 0
Chọn vị trí
Quốc gia
Tỉnh
Bán kính
Loại bất động sản
Giá
Giá (USD)
Tất cả bộ lọc
Diện tích
Bất kỳ
Diện tích
Tầng
Bất kỳ
Tầng
Số tầng
Bất kỳ
Số tầng
Số phòng
Bất kỳ
Số phòng
Tống số phòng ngủ
Bất kỳ
Tống số phòng ngủ
Tổng số phòng tắm
Bất kỳ
Tổng số phòng tắm
Đề xuất từ
Xây dựng
Đối mặt
Mục đích tài sản
Xem thử
Quyền sở hữu
Nội thất
Phòng / Phòng ngủ
Đặc trưng bất động sản
Mức độ hoàn thành
Bãi để xe
Mục đích của bất động sản
hình thức thanh toán
Đặc điểm khu vực
Hệ thống sưởi
Sàn
Tìm kiếm
45.461736896372000 9.189101242854000 15 Căn hộ $ 75 074 5510017
Căn hộ
 • Bán
$ 75 074
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.912382394333000 8.072809294128000 15 Villa $ 656 198 5502423
Villa
 • Bán
$ 656 198
2 916 $/m2
225 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
45.612508860257000 9.131526710367000 15 Căn hộ $ 141 249 5502403
Căn hộ
 • Bán
$ 141 249
1 427 $/m2
99 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
45.481377910047000 9.174793021958000 15 Căn hộ $ 70 903 5502401
Căn hộ
 • Bán
$ 70 903
Giá
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.816532511378000 7.773967082068000 15 Căn hộ $ 239 123 5502419
Căn hộ
 • Bán
$ 239 123
4 195 $/m2
57 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.809921589038000 7.781966195432000 15 Căn hộ $ 222 440 5502413
Căn hộ
 • Bán
$ 222 440
3 370 $/m2
66 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.820467645074000 7.783419384739000 15 Căn hộ $ 122 342 5502415
Căn hộ
 • Bán
$ 122 342
2 660 $/m2
46 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.813048916259000 7.777341386173000 15 Căn hộ $ 216 879 5502417
Căn hộ
 • Bán
$ 216 879
2 552 $/m2
85 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.815745539646000 7.775760520742000 15 Căn hộ $ 255 806 5502421
Căn hộ
 • Bán
$ 255 806
4 651 $/m2
55 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.821132509519000 7.781578830446000 15 Căn hộ $ 272 489 5502411
Căn hộ
 • Bán
$ 272 489
3 949 $/m2
69 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.819801811304000 7.768941355681000 15 Căn hộ $ 244 684 5502409
Căn hộ
 • Bán
$ 244 684
3 947 $/m2
62 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
45.928287974163000 8.550211603554000 15 Villa $ 3 336 600 5502399
Villa
 • Bán
$ 3 336 600
5 958 $/m2
560 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
45.923834202373000 8.553784073304000 15 Villa $ 3 225 380 5502393
Villa
 • Bán
$ 3 225 380
7 168 $/m2
450 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
45.974190619505000 9.194778703901000 15 Căn hộ $ 250 245 5502380
Căn hộ
 • Bán
$ 250 245
3 575 $/m2
70 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
45.940392008456000 9.126911657763000 15 Căn hộ $ 333 660 5502377
Căn hộ
 • Bán
$ 333 660
4 449 $/m2
75 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
45.926050129472000 8.555374482712000 15 Villa $ 1 445 860 5502395
Villa
 • Bán
$ 1 445 860
2 678 $/m2
540 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
46.021954716444000 9.234741707878000 15 Căn hộ $ 239 123 5502381
Căn hộ
 • Bán
$ 239 123
3 188 $/m2
75 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.812723278155000 7.769634653626000 15 Căn hộ $ 166 830 5502405
Căn hộ
 • Bán
$ 166 830
2 112 $/m2
79 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
43.811156363637000 7.772414238282000 15 Căn hộ $ 194 635 5502407
Căn hộ
 • Bán
$ 194 635
3 041 $/m2
64 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812
45.909040367671000 8.616835360967000 15 Villa $ 2 168 790 5502389
Villa
 • Bán
$ 2 168 790
4 338 $/m2
500 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+7 9165337812

Hiển thị

kết quả mỗi trang

Quảng cáo ở đây