cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

Bất động sản ở Montenegro

Bán kính:
Top Locations
Podgorica 82 Tivat 20 Kotor 657 Ulcinj 108 Bar 201 Budva 1 192 Herceg Novi 274
Chọn vị trí
Quốc gia
Tỉnh
Bán kính
Loại bất động sản
Giá
Giá (USD)
Tất cả bộ lọc
Diện tích
Bất kỳ
Diện tích
Tầng
Bất kỳ
Tầng
Số tầng
Bất kỳ
Số tầng
Số phòng
Bất kỳ
Số phòng
Tống số phòng ngủ
Bất kỳ
Tống số phòng ngủ
Tổng số phòng tắm
Bất kỳ
Tổng số phòng tắm
Đề xuất từ
Xây dựng
Đối mặt
Mục đích tài sản
Xem thử
Quyền sở hữu
Nội thất
Phòng / Phòng ngủ
Đặc trưng bất động sản
Mức độ hoàn thành
Bãi để xe
Mục đích của bất động sản
hình thức thanh toán
Đặc điểm khu vực
Hệ thống sưởi
Sàn
Tìm kiếm
0 0 Nhà $ 197 972 5514122
Nhà
 • Bán
$ 197 972
1 200 $/m2
165 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Căn hộ $ 59 880 5513352
Căn hộ
 • Bán
$ 59 880
1 871 $/m2
32 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Căn hộ $ 111 209 5510063
Căn hộ
 • Bán
$ 111 209
1 765 $/m2
63 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Căn hộ $ 221 328 5510064
Căn hộ
 • Bán
$ 221 328
3 303 $/m2
67 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Căn hộ $ 62 283 5510066
Căn hộ
 • Bán
$ 62 283
1 448 $/m2
43 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Căn hộ $ 132 908 5510065
Căn hộ
 • Bán
$ 132 908
1 254 $/m2
106 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Căn hộ $ 133 464 5510062
Căn hộ
 • Bán
$ 133 464
2 118 $/m2
63 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Đất xây dựng 5510059
Đất xây dựng
 • Bán
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Căn hộ $ 144 586 5510060
Căn hộ
 • Bán
$ 144 586
2 728 $/m2
53 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Căn hộ $ 85 639 5510061
Căn hộ
 • Bán
$ 85 639
1 992 $/m2
43 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Căn hộ $ 55 054 5510068
Căn hộ
 • Bán
$ 55 054
3 238 $/m2
17 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
0 0 Đất xây dựng $ 144 586 5510067
Đất xây dựng
 • Bán
$ 144 586
219 $/m2
659 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 32322489
bar@montenegroprospects.com
42.296268000000000 18.846266000000000 15 Căn hộ $ 54 498 5509975
Căn hộ
 • Bán
$ 54 498
1 817 $/m2
30 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 533 875 4767
info@luxestate-montenegro.com
0 0 Căn hộ $ 163 493 5509976
Căn hộ
 • Bán
$ 163 493
3 337 $/m2
49 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 2 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 533 875 4767
info@luxestate-montenegro.com
0 0 Căn hộ $ 111 220 5507382
Căn hộ
 • Bán
$ 111 220
1 589 $/m2
70 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 3 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 69564317
info@antarex.me
0 0 Đất xây dựng $ 355 904 5507384
Đất xây dựng
 • Bán
$ 355 904
709 $/m2
502 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 3 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+382 69564317
info@antarex.me
0 0 Căn hộ $ 355 904 5507368
Căn hộ
 • Bán
$ 355 904
2 224 $/m2
160 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 3 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 533 875 4767
info@luxestate-montenegro.com
0 0 Nhà $ 76 742 5507366
Nhà
 • Bán
$ 76 742
38 371 $/m2
2 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 3 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 533 875 4767
info@luxestate-montenegro.com
42.290207000000000 18.839274000000000 15 Căn hộ $ 80 746 5507365
Căn hộ
 • Bán
$ 80 746
1 835 $/m2
44 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 3 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 533 875 4767
info@luxestate-montenegro.com
42.290207000000000 18.839274000000000 15 Căn hộ $ 102 767 5507364
Căn hộ
 • Bán
$ 102 767
1 835 $/m2
56 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 3 ngày trước
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 533 875 4767
info@luxestate-montenegro.com

Hiển thị

kết quả mỗi trang

Quảng cáo ở đây