cài đặtHồ sơLiên kết hữu ích

Bất động sản ở Bắc Sip

Bán kính:
Top Locations
İskele 75 Kyrenia 42 Nicosia 2 Famagusta 38
Chọn vị trí
Quốc gia
Tỉnh
Bán kính
Loại bất động sản
Giá
Giá (USD)
Tất cả bộ lọc
Diện tích
Bất kỳ
Diện tích
Tầng
Bất kỳ
Tầng
Số tầng
Bất kỳ
Số tầng
Số phòng
Bất kỳ
Số phòng
Tống số phòng ngủ
Bất kỳ
Tống số phòng ngủ
Tổng số phòng tắm
Bất kỳ
Tổng số phòng tắm
Đề xuất từ
Xây dựng
Đối mặt
Mục đích tài sản
Xem thử
Quyền sở hữu
Nội thất
Phòng / Phòng ngủ
Đặc trưng bất động sản
Mức độ hoàn thành
Bãi để xe
Mục đích của bất động sản
hình thức thanh toán
Đặc điểm khu vực
Hệ thống sưởi
Sàn
Tìm kiếm
38.963745000000000 35.243322000000000 7 Dinh phủ $ 1 619 4710631
Dinh phủ
 • Thuê
$ 1 619
20 $/m2
80 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 27 ngày trước
Chi tiết >>
Tin cá nhân
gokhanceritoglu@mail.ru
0 0 Căn hộ $ 1 877 530 4707538
Căn hộ
 • Bán
$ 1 877 530
17 881 $/m2
105 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 30 ngày trước
Chi tiết >>
Công ty xây dựng
+90 5338432400
0 0 Căn hộ $ 97 114 4707539
Căn hộ
 • Bán
$ 97 114
1 494 $/m2
65 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: 30 ngày trước
Chi tiết >>
Công ty xây dựng
+90 5338432400
0 0 Villa $ 244 726 4707537
Villa
 • Bán
$ 244 726
408 $/m2
600 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật: ngày hôm qua
Chi tiết >>
Công ty xây dựng
+90 5338432400
0 0 Căn hộ $ 50 499 4618562
Căn hộ
 • Bán
$ 50 499
1 122 $/m2
45 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Công ty xây dựng
+90 5338432400
0 0 Căn hộ $ 90 510 4612418
Căn hộ
 • Bán
$ 90 510
1 131 $/m2
80 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Công ty xây dựng
+90 5338432400
35.323710400000000 33.314941300000000 14 Căn hộ $ 192 932 4610816
Căn hộ
 • Bán
$ 192 932
Giá
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.323710400000000 33.314941300000000 12 Villa $ 582 682 4610812
Villa
 • Bán
$ 582 682
1 457 $/m2
400 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.297229000000000 33.896932800000060 14 Căn hộ $ 73 806 4610794
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 73 806
Giá
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.323710400000000 33.314941300000000 14 Căn hộ $ 87 480 4610788
Căn hộ
 • Bán
$ 87 480
1 346 $/m2
65 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.323710400000000 33.314941300000000 14 Căn hộ $ 78 986 4610786
Căn hộ
 • Bán
$ 78 986
1 436 $/m2
55 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.323710400000000 33.314941300000000 14 Villa $ 233 073 4607141
Villa
 • Bán
$ 233 073
1 332 $/m2
175 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.297229000000000 33.896932800000000 10 Căn hộ $ 61 722 4593924
Căn hộ
 • Bán
$ 61 722
Giá
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tin cá nhân
375 29 1063470
info@sunnycyprus.by
35.323710400000000 33.314941300000000 13 Villa $ 233 073 4558906
Villa
 • Bán
$ 233 073
1 332 $/m2
175 m2
Giá
Diện tích ở
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.323710400000000 33.314941300000000 13 Căn hộ $ 122 363 4558841
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 122 363
Giá
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.324156100000000 33.333182500000000 13 Căn hộ $ 86 755 4556718
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 86 755
1 157 $/m2
75 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.185565900000000 33.382276400000000 14 Căn hộ $ 30 947 4556495
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 30 947
Giá
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.334645300000000 33.255984700000000 12 Villa $ 194 227 4556479
Villa
 • Bán
$ 194 227
1 439 $/m2
135 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.324156100000000 33.333182500000000 13 Căn hộ $ 69 922 4556477
Căn hộ
 • Bán
 • Căn hộ trong tổ hợp căn hộ
$ 69 922
Giá
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888
35.323710400000000 33.314941300000000 13 Villa $ 220 124 4556472
Villa
 • Bán
$ 220 124
1 223 $/m2
180 m2
Giá
Toàn bộ khu vực
Cập nhật mới nhất: hơn 2 tuần
Chi tiết >>
Tất cả các loại giao dịch
+90 5338710888

Hiển thị

kết quả mỗi trang

Quảng cáo ở đây